ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน
Maehongson Customs House
 

รายนามนายด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. นายอุโฆษ คล่องสั่งสอน 2508-2509
2. นายสุรินทร์ ชอบธรรมดี 2509-2515
3. นายณรงค์ นิริติศัยย์ 2515-2517
4. ส.ท.อนันต์ สงสะเสน 2517-2521
5. นายไพรัช วิมลลาส 2521-2522
6. นายทองเทพ มหาสุวรรณ 2522-2524
7. นายมีชัย โตธรรม 2524-2528
8. นายทองเทพ มหาสุวรรณ 2528-2530
9. นายฐานิสร์ เอี่ยมไพศาล 2530-2531
10. นายชาญณรงค์ มหัทธนวัฒน์ 2531-2534
11. นายบุญรอด พิทักษ์ตระกูล 2534-2536
12. นายอนุชิต วัฒน์โกวัลวงศ์ 2536-2539
13. นายสุรชาย สุวกูล 2539-2542
14. นายบุญมี บูรณะภักดี 2542-2543
15. นายณรงค์เดช สุวรรณโชติ 2543-2544
16. นายบัญชา แก้วแดง 2544-2550
17. นายสุรชาย สุวกูล 2550-2551
18. นายวรการ มหาวงศ์ 2551-2553
19. นายชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน 2553-2557
20. นายพงศ์ชัย ปภิรัชนาท 2557-2559
21. นายวิบูลย์ โชควิวัฒน 2560-2561
22. นายธนภัทร พงษ์อร่าม 2561-2562
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 9 มกราคม 2563 10:46:45
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 1 ขุนลุมประพาส 4 ตำบล จองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5361-2041

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ