ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน
Maehongson Customs House
 

ประวัติความเป็นมา

ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน เป็นด่านชายแดนประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงการคลัง (ฉบับที่5 ) ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 ในอดีตเป็นด่านฝากอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีนายอำเภอทำหน้าที่นายด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน โดยตำแหน่งจนกระทั่งปี พ.ศ. 2508 กรมศุลกากร จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศุลกากรไปปฏิบัติหน้าที่นายด่านศุลกากรแต่ยังใช้สานักงานที่ทาการด่านอยู่ที่ ที่ว่าการอำเภอ ประมาณปี พ.ศ. 2512 พ.ศ. 2513 จึงได้ทำการก่อสร้างอาคารสานักงานด่านศุลกากรหลังแรก (อาคารไม้หลังเก่า) ไม่ปรากฏหลักฐาน มีแต่หนังสือด่านศุลกากรลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510

ปัจจุบันด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน (หลังที่ 2 ) เป็นอาคารคอนกรีตชั้นเดียว สร้างเสร็จและเปิดที่ทำการอาคารสานักงานด่านศุลกากร เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 ตั้งอยู่เลขที่ 1 ถนนขุนลุมประพาส ซอย 4 ตำบลจองคา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงฉบับที่ 111 (พ.ศ. 2539) ลงวันที่ 29มิถุนายน พ.ศ. 2539

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 16 มกราคม 2563 15:52:51
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 1 ขุนลุมประพาส 4 ตำบล จองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5361-2041

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ