ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน
Maehongson Customs House
 

รายนามนายด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน


ทำเนียบนายด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน

ลำดับที่ชื่อ-สกุลระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1.นายอุโฆษ  คล่องสั่งสอนพ.ศ.2508 - 2509
2.นายสุรินทร์  ชอบธรรมดีพ.ศ.2509 - 2515
3.นายณรงค์  นิริติศัยย์พ.ศ.2515 - 2517
4.ส.ท.อนันต์  สงสะเสนพ.ศ.2517 - 2521
5.นายไพรัช  วิมลลาสพ.ศ.2521 - 2522
6.นายทองเทพ  มหาสุวรรณพ.ศ.2522 - 2524
7.นายมีชัย  โตธรรมพ.ศ.2524 - 2528
8.นายทองเทพ  มหาสุวรรณพ.ศ.2528 - 2530
9.นายฐานิสร์  เอี่ยมไพศาลพ.ศ.2530 - 2531
10.นายชาญณรงค์  มหัทธนวัฒน์พ.ศ.2531 - 2534
11.นายบุญรอด  พิทักษ์ตระกูลพ.ศ.2534 - 2536
12.นายอนุชิต  วัฒน์โกวัลวงศ์พ.ศ.2536 - 2539
13.นายสุรชาย  สุวกูลพ.ศ.2539 - 2542
14.นายบุญมี  บูรณะภักดีพ.ศ.2542 - 2543
15.นายณรงค์เดช  สุวรรณโชติพ.ศ.2543 - 2544
16.นายบัญชา  แก้วแดงพ.ศ.2544 - 2550
17.นายสุรชาย  สุวกูลพ.ศ.2550 - 2551
18.นายวรการ  มหาวงศ์พ.ศ.2551 - 2553
19.นายชัยฤทธิ์  แพทย์สมานพ.ศ.2553 - 2557
20.นายพงศ์ชัย  ปภิรัชนาทพ.ศ.2557 - 2559
21.นายวิบูลย์  โชควิวัฒนพ.ศ.2560 - 2561
22.นายธนภัทร  พงษ์อร่ามพ.ศ.2561 - 2562
23.


24.   25.  
นายยติวัตร มนตริวัต

นายธนกฤต ลิ้นทอง  

นายไชยทัต  นิวาศะบุตร
พ.ศ.2563 - 2565


พ.ศ.2565 - 2565พ.ศ.2565 -
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 26 ตุลาคม 2565 11:29:26
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 1 ขุนลุมประพาส 4 ตำบล จองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-5361-2041

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ